Advance fee loan scams and fraudulent loan sites.
#351875 by Bryon Williams Mon Jan 08, 2018 8:34 pm
Urgently need money to get out of debt?

Urgently need money to get out of debt? - Hitchin, , United Kingdom
Have you tried to obtain loans from banks without success? Urgently need money to get out of debt? Need money for expansion or establishment of your own business? Get a loan from one of the UK's leading loan companies. 24Hour Loan Service is one of the largest secured loans companies in the UK and our friendly and experienced staff are able to process your application fast and efficiently. You may borrow over any term from 1 to 25 years and borrow any amount from £2,000 to £50,000,000.00 for any purpose. For more information, please contact via email: [email protected]

Please contacta moferatorstor if you have a question or information about this post.Please do not tell the scammer he is posted here.


Please remember the fallen. https://www.odmp.org/
Advertisement

#354100 by Tim Atem Mon Jan 29, 2018 6:50 am
from: 24hour Loan Service - [email protected]
reply-to: [email protected]

Welcome to 24Hour Loan Service

Have you tried to obtain loans from banks without success? Urgently need money to get out of debt? Need money for expansion or establishment of your own business? Get a loan from one of the UK's leading loan companies. 24Hour Loan Service is one of the largest secured loans companies in the UK and our friendly and experienced staff are able to process your application fast and efficiently. You may borrow over any term from 1 to 25 years and borrow any amount from £2,000 to £50,000,000.00 for any purpose.

Types of loan we offer include:

Personal loans
Short-term loans
Debt consolidation loans
Online loans
Fast loans
Any-purpose loans
Loan terms
Bad credit loans
Cheap loan
Adverse credit loans
Home loan
Bad credit problems
Secured loan

With a low interest rate of 3% on all parts of the world. The application is available for applicants who are 18 years and above.

For more information, please contact via email: [email protected]
Regards
Larry Fox

====================================
PLEASE DO NOT TELL A SCAMMER HE IS REPORTED HERE!

Learn what a scam is and how to protect yourself
https://www.scamwarners.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5
#419314 by AlanJones Sun Nov 01, 2020 12:14 am
From: Larry Fox - [email protected]
Reply-to: [email protected]
Subject: Naliehavo potrebujete peniaze, aby ste sa dostali z dlhov?
Other Email: [email protected]
Tel. No.: +447451283532

Vitajte v službe požiciavania na 24 hodín

Skúšali ste bez úspechu získat pôžicky od bánk? Naliehavo potrebujete peniaze, aby ste sa dostali z dlhov? Potrebujete peniaze na rozšírenie alebo založenie vlastnej firmy? Získajte pôžicku od jednej z popredných britských pôžickových spolocností. 24Hour Loan Service je jednou z najväcších spolocností so zabezpecenými pôžickami vo Velkej Británii a náš priatelský a skúsený personál je schopný vašu žiadost vybavit rýchlo a efektívne. Môžete si požicat na akékolvek obdobie od 1 do 25 rokov a požicat si lubovolnú sumu od 2 000,00 GBP do 100 000 000,00 GBP na akýkolvek úcel.

Medzi typy pôžiciek, ktoré ponúkame, patria:

Osobné pôžicky
Krátkodobé pôžicky
Pôžicky na konsolidáciu dlhov
Online pôžicky
Rýchle pôžicky
Bezúcelové pôžicky
Podmienky pôžicky
Pôžicky so zlým úverom
Lacná pôžicka
Nepriaznivé úverové pôžicky
Pôžicka na bývanie
Zlé úverové problémy
Zabezpecená pôžicka

S nízkou úrokovou sadzbou 3% vo všetkých castiach sveta. Aplikácia je k dispozícii pre uchádzacov, ktorí majú 18 rokov a viac.

S pozdravom

Webové stránky: 24hourservce.com
e-mail: [email protected]
[email protected]
Císlo Whatsapp: +447451283532

Please do not tell scammers that they are listed here - it will take them seconds to change their fake details and their new details will not be listed for any future victims to find.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests