Check Scams, Debt Collection scams and other financial scams.
#382212 by Troy Platt Wed Feb 27, 2019 9:06 am
From: "Strandstra, Erik" <[email protected]>
Subject: RE
Date: Sun, 24 Feb 2019 13:14:59 +0000


We are involved in commercial financing, wholesale commercial lending, commercial brokering, operating under an appraisal firm with the aim of providing private investment funding for entrepreneurs utilising the SECs popular private placement programs.

Kindly advice if you have any viable project that requires funding. please contact me directly for more details: [email protected]

Regards,
W. Cadu (Phd)

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.

Google is your friend!

Every email I've posted is a scam. Contacting the email addresses associated with my posts may lead to a loss of money for you. Do not let the scammers know they are posted here!
Image
Advertisement

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests